VIKTIG
Påmelding til kurs (ikke aktiv)

forsiden_hjerter

Neste medlemsmøte

8. oktober 2019
Foredrag med Hanne Asbey

Lappenytt

Direkte tilgang til Lappenytt i pdf-format

Fotoalbum

Direkte tilgang til Vis og fortell-bilder fra medlemsmøtene og andre aktiviteter i laget

Oppslagstavle

KUNNGJØRING – ekstraordinært årsmøte 8. oktober 2019

På medlemsmøtet den 8. oktober vil vi avholde et raskt, ekstraordinært årsmøte. Dette må gjøres for å få på plass noen formaliteter i forhold til registreringen av laget i Brønnøysundregisteret, siden vi måtte bytte ut et styremedlem etter selve valget.

Styret i BQL