Nyheter
Vi trenger nytt styremedlem!
Påmelding til kurs (ikke aktiv)

forsiden_hjerter

Neste medlemsmøte

21. mai 2019
Foredrag med Frøydis Myhre – følg linken for mer info.

Lappenytt

Direkte tilgang til Lappenytt i pdf-format

Fotoalbum

Direkte tilgang til Vis og fortell-bilder fra medlemsmøtene og andre aktiviteter i laget

Oppslagstavle

Vi trenger hjelp… i styret Et av våre nyvalgte styremedlemmer har sett seg nødt til å trekke seg, og vi er derfor kommet i den situasjonen at vi trenger et nytt medlem for å oppfylle vedtektene i laget. Vi håper derfor at et av våre medlemmer føler seg kallet til å stille opp og hjelpe…