Møteplan

Medlemsmøtene til BQL blir avholdt i Fana Kulturhus på Nesttun 2. tirsdag i mnd, kl. 19:30.

Aktivitets- og møteplan våren 2019

Listen er oppdatert pr. 18. juni 2019

 

10. september Butikkenes dag 
Helgen
5 + 6 oktober
Kurs med Hanne Asbey, mer info senere
8. oktober Foredrag med Hanne Asbey
12. november Besøk fra Krisesenteret og Haukeland, som videreformidler veldedigheten
vår til mottakerne.
10. desember Julemøte med lotteri og bespisning
.
. .
..

Foredrag og kurs utenom møteplanen:

 Helgen
5. + 6. oktober
 Kurs med Hanne Asbey, kursinfo