Møteplan

Medlemsmøtene til BQL blir avholdt i Fana Kulturhus på Nesttun 2. tirsdag i mnd, kl. 19:30.

Aktivitets- og møteplan høsten 2017

Listen er oppdatert pr. 15.06 2017

12. september Mitt Quilteliv – foredrag v/Turid Uren
Trekning av konkurransen som ble annonsert på junimøtet
16. september Busstur til Desirees butikk og Gaularmarknaden, inkl. lunsj
10. oktober Tove Sherling kommer og forteller om sin design.
14. november Butikkenes dag + symøte
12. desember Julemøte med «snitter» og utlodning

Foredrag og kurs utenom møteplanen:

 høsten 2017  Ingen planlagte