Møteplan

Medlemsmøtene til BQL blir avholdt i Fana Kulturhus på Nesttun 2. tirsdag i mnd, kl. 19:30.

Aktivitets- og møteplan våren 2019

Listen er oppdatert pr. 13. desember 2018

 

 

8. januar Butikkenes dag – dessuten kommer Styret med (forhåpentlig) inspirerende info om litt av hvert!
12. januar Sysammen-lørdag for Tepper til Glede, hos Hansen Elektro i Olsvik
12. februar ÅRSMØTE – frist for innmelding av saker til Årsmøtet er 1. januar.
Materialer til dobbelsidig blokk: 4 kvadrater 5″x 5″ sydd sammen til firerblokk, Vatt, litt større enn blokken + vanlige sysaker
12. mars Symøte – vi tenker påske og vår
Ta med sysaker og et stykke tynn vatt (gjerne bordvatt) ca 20×20 cm.
9. april Foredrag – Signe presenterer basiskunnskap og design og ny vri på etablerte mønstre.
Vi starter på nytt fellesprosjekt.
21. mai
NB! datoen!
 

Foredrag med Frøydis Myhre
Hun vil holde kurs mandag 20.mai ettermiddag, se info under «Foredrag og kurs utenom møteplan»

11. juni Sommermøte med korgfest. 
. .
..

Foredrag og kurs utenom møteplanen:

 20. mai  Kveldskurs med Frøydis Myhre. kurset heter «Tekstilmosaikk A4»