Styret

styret1

Leder

tlf. 916 83 230

Signe Haugen

styret2

Nestleder/Materialforvalter

Gro Jørs Larsen

Kasserer

Anne-Ingrid Alme

Styremedlem

Arlette Vikre

Styremedlem

Lesley Jolmstar

Styremedlem

Laila Eli Førde