KUNNGJØRING – ekstraordinært årsmøte 8. oktober 2019

På medlemsmøtet den 8. oktober vil vi avholde et raskt, ekstraordinært årsmøte. Dette må gjøres for å få på plass noen formaliteter i forhold til registreringen av laget i Brønnøysundregisteret, siden vi måtte bytte ut et styremedlem etter selve valget.

Styret i BQL