Tepper til glede

teppertilglede”Tepper til glede” er Bergen Quiltelags teppeaksjon der vi syr tepper til langtidssyke barn på Barneklinikken på Haukeland Sykehus. Teppene er en gave som barna tar med seg hjem fra sykehuset.
Vi startet opp denne aksjonen i 2001 og har siden hatt overlevering på sykehuset av tepper og kose-kaniner ca to ganger i året. Vi mottar også tepper fra andre quiltelag, som blir overlevert sammen med de som er sydd av våre medlemmer.
Erfaringsmessig ser vi at det trengs ca. 100 tepper pr. år.


 

Til nå har vi levert 1.889 tepper og 164 kosekaniner! Et imponerende resultat.

Neste levering av tepper i 2018  (kommer senere)

 

 


 

Vil du være med å sy barnetepper?
Du velger selv størrelse og utforming. Bergen Quiltelag har kjøpt inn vatt og har nå inngått en avtale med Quiltestallen som quilter teppene uten kostnad for deg, Tepper til glede v/BQL tar regningen.

 

Ny sydugnad ikke bestemt ennå…..

Ny info kommer her når det blir aktuelt.

 

 

KUVØSETEPPER:
Mange etterlyser målene på kuvøsetepper.
Her er målene: 80/100 cm x 140/150 cm
Baksiden være mørk, og ikke fleece pga statisk elektrisitet!

Innlevering og overlevering av tepper til Barneklinikken:

Neste overlevering av tepper blir 2018 –  info kommer senere.

Quiltehilsen fra

Anne Kari

Kontaktpersoner

Anne Kari Reutz
mobil: 984 51 552
akarikon@online.no

Karen Hella
mobil 452 48 789
karen.hella1@bkkfiber.no