Tepper til glede

teppertilglede”Tepper til glede” er Bergen Quiltelags teppeaksjon der vi syr tepper til langtidssyke barn på Barneklinikken på Haukeland Sykehus. Teppene er en gave som barna tar med seg hjem fra sykehuset.
Vi startet opp denne aksjonen i 2001 og har siden hatt overlevering på sykehuset av tepper og kose-kaniner ca to ganger i året. Vi mottar også tepper fra andre quiltelag, som blir overlevert sammen med de som er sydd av våre medlemmer.
Erfaringsmessig ser vi at det trengs ca. 100 tepper pr. år.


 

Til nå har vi levert 1.889 tepper og 164 kosekaniner! Et imponerende resultat.

Neste levering av tepper blir TIRSDAG 17.okt 2017 kl. 12:00 – 13:30.

Anne Kari skriver:
Jeg har avtale med Anne-Jorunn Langeland på Barneklinikken om levering tirsdag 17.oktober 2017 kl.12:00-13:30.
Møtested: Konrad Birkhaugs hus 1.etg., det gamle ærverdige Medisin B, på samme gårdsplass som Marie Joys’ hus.
Vi skal første se på noen av teppene vi har med og så får vi en omvisning i Marie Joys hus.
Håper at mange av dere har anledning til å være med.

 


 

Vil du være med å sy barnetepper?
Du velger selv størrelse og utforming. Bergen Quiltelag har kjøpt inn vatt og har nå inngått en avtale med Quiltestallen som quilter teppene uten kostnad for deg, Tepper til glede v/BQL tar regningen.

Invitasjon til alle som har anledning til å sy på formiddagene!
Det blir felles sydager for Tepper til glede på Tonje Brodering følgende tirsdager mellom kl. 10:00 og 15:00:

Tirsdag 26. sept. – tirsdag 24. okt. – (tirsdag 21.nov. kanselleres – altså ikke sydag!)

Ta med påbegynt arbeid eller start på nytt prosjekt. Vi har stoffer, vatt og baksider. Servering av te, kaffe og kjeks. Ta evt med nistepakke.
Velkommen til koselige sydager!

KUVØSETEPPER:
Mange etterlyser målene på kuvøsetepper.
Her er målene: 80/100 cm x 140/150 cm
Baksiden være mørk, og ikke fleece pga statisk elektrisitet!

Innlevering og overlevering av tepper til Barneklinikken:

Neste overlevering av tepper blir høsten 2017 –  se info i teksten over.

Quiltehilsen fra

Anne Kari

Kontaktpersoner

Anne Kari Reutz
mobil: 984 51 552
akarikon@online.no

Karen Hella
mobil 452 48 789
karen.hella1@bkkfiber.no