Fellesprosjekt som skal syes på møtene utover høsten 2019.

Hver blokk består av 4 kvadrater, to lyse og to med mønster. Klippemål på hvert kvadrat er 5″ x 5″.

                       

Eksempler på stoffer vi ønsker i blokkene.