Lappenytt

bibliotekLappenytt er Bergen Quiltelag sitt eget medlemsblad, og det har vært utgitt siden 1996. Bladet inneholder informasjon fra styret, referater fra kurs og samlinger, informasjon om utstillinger, bokomtaler, sytips osv.

Har du som medlem noe du vil dele med andre, om det er informasjon, ros eller ris, eller andre ting, ta kontakt med redaksjonen.

Viktig informasjon om Lappenytt!!

Fra høsten 2016 har vi gått fra 10 utgaver til 5 utgaver pr. år: Februar – april – juni – oktober og desember.

Kostnadene for trykking av Lappenytt er ganske store. Styret har derfor besluttet at vi kan betale kr. 10,-for hvert ekstra blad man tar med seg fra møtet. Det er kun for å dekke trykkeriutgiftene.
Dette er ingen upris, og vi er sikre på at de som ikke har anledning til å komme på møtene kan avse en tier hvis de gjerne vil ha bladet.
Minner også om at det er mulig å laste ned bladet som før.

Redaksjonen har tre faste medlemmer + én kontaktperson fra styret.

Teknisk redaktør: Astri Ese Hole
Redaksjonskomité: Margunn Vatshelle og Turid Uren
Kontaktperson fra styret:
Stoff til Lappenytt sendes til Teknisk redaktør m/kopi til redaksjonskomiteen v/Turid Uren. Frist for innlevering av stoff er 14 dager før neste medlemsmøte.

Lappenytt I PDF-format: kan lastes ned her: