Møteplan

Medlemsmøtene til BQL blir avholdt i Fana Kulturhus på Nesttun 2. tirsdag i mnd, kl. 19:30.

Aktivitets- og møteplan HØSTEN 2021

Listen er oppdatert pr. 09. juni 2021

14. september Stort lotteri, Vis og fortell, én butikk på besøk
25/25 sept Kurs med Turid Uren – se info nedenfor
12. oktober Symøte, én butikk på besøk
okt/nov Hokus Pokus kurs med Turid Uren – se info nedenfor
9. november Daisy Aschehoug holder foredrag og viser sine arbeider
14. desember Julemøte med bevertning og lotteri

Foredrag og kurs utenom møteplanen:

 25/26 sept Kurs v/Turid Uren basert på foredraget Det var en gang en restekurv, mer info kommer
okt/nov Kurs v/Turid Uren – Hokus Pokus, mer info når vi har fått datoer