Møteplan

Medlemsmøtene til BQL blir avholdt i Fana Kulturhus på Nesttun 2. tirsdag i mnd, kl. 19:30.

Aktivitets- og møteplan våren 2021

Listen er oppdatert pr. 7. desember 2020

12. januar avlyst
Torsdag
4. februar
Årsmøte
  9. mars Medlemsmøte, mer info kommer
13. april Medlemsmøte, mer info kommer
11. mai Medlemsmøte, mer info kommer
8. juni Medlemsmøte – sommeravslutning

Foredrag og kurs utenom møteplanen:

 Januar  All kursvirksomhet utsatt