Om Bergen Quiltelag

om_bqlBergen Quiltelag er det eldste quiltelaget i Norge.
Vi konstituerte oss 26. april 1987, og første ordinære medlemsmøte ble avholdt 7. september 1987.
I 2012 feiret vi 25 år som quiltelag. I mars samme året var vi vertskap for NQF sitt landsmøte.

i 2016 arrangerte vi et meget vellykket Vestlandstreff i Bergen.

I 2017 er laget 30 år, og det vil bli markert på forskjellige måter gjennom året.

Medlemskap:
Det koster kr. 300,- pr år å være medlem. Kontingenten betales i januar hvert år.
Inngangspenger på møtene er kr. 50,- for medlemmer og kr. 60,- for gjester. Sommermøtet og julemøtet har gratis adgang og er kun for medlemmer.

Medlemstallet har variert gjennom årene. Vi har vært oppe i nesten 250 medlemmer på det meste. Pr. 01.11.2013 har laget 178 medlemmer.

Det har i lagets lange historie blitt utstedt 3 æresmedlemskap til medlemmer som på forskjellig måte har gjort noe spesielt for laget. Medlemskapet for disse innebærer gratis medlemskap og møteavgift livet ut.

Æresmedlemmene:
Maureen Minne
Anne Marie Wolff
Turid Margaret Uren