Stipend

Retningslinjer for tildeling av stipend i BQL

Styret avgjør stipendets størrelse ut fra det disponible beløp som er samlet inn spesielt til dette formålet. Styret behandler søknader og tildeler stipend. Styret avgjør om en eller flere får stipend på bakgrunn av beløpet som er avsatt og hvilke søknader som er kommet inn.

Styret kan la være å dele ut stipend:
– dersom ingen søkere fyller retningslinjene for tildeling
– dersom det ikke er midler som er avsatt til formålet.

Søkere må være medlemmer i BQL
– ha vært medlem i 2 år og være à jour med kontingent.

Det kan søkes om midler til reise, kurs, konferanse, utstilling.
– prosjektet må være quilterelatert
– det må gis beretning i form av foredrag/lysbilder/kurs for BQL’s medlemmer etter avsluttet prosjekt.
– prosjektet må tilføre BQL’s medlemmer ny kunnskap eller inspirasjon til videre utvikling.
– det gis ikke støtte til deltagelse på årsmøtet i NQF.

Søknad må inneholde opplysninger om:
– søker
– utførlig beskrivelse av prosjektet og forventet utbytte
– budsjett for prosjektet (realistisk kostnadsoverslag)

Ved tildeling vil det også bli tatt hensyn til:
– ansiennitet i laget
– tidligere tildeling

Hvis flere søkere stiller likt kan det evt. foretas loddtrekning.

Man får ikke nødvendigvis fullfinansiert prosjektet. Man får ikke bevilgning i etterkant, dvs. for prosjekter som er gjennomført/igangsatt på søknadstidspunktet. Styremedlemmer kan ikke søke om stipend i den perioden de sitter i styret.

Søknadsfrist er 31. desember – stipend utdeles (offentliggjøres) på årsmøtet i februar året etter.

Stipendet må brukes innen ett, 1-år, etter tildeling.