Tepper til glede

teppertilglede”Tepper til glede” er Bergen Quiltelags teppeaksjon der vi syr tepper til langtidssyke barn på Barneklinikken på Haukeland Sykehus. Teppene er en gave som barna tar med seg hjem fra sykehuset.
Vi startet opp denne aksjonen i 2001 og har siden hatt overlevering på sykehuset av tepper og kose-kaniner ca to ganger i året. Vi mottar også tepper fra andre quiltelag, som blir overlevert sammen med de som er sydd av våre medlemmer.
Erfaringsmessig ser vi at det trengs ca. 100 tepper pr. år.


Pr. desember 2021 har vi levert 2882 tepper, 939 nett og 193 kosekaniner til Barneklinikken.


Vil du være med å sy barnetepper?
Du velger selv størrelse og utforming. Bergen Quiltelag har kjøpt inn vatt og har nå inngått en avtale med . . . . . . . . . . . . .  som quilter teppene uten kostnad for deg, Tepper til glede v/BQL tar regningen.

Sy-sammen-muligheter første og siste tirsdag i måneden.

Vi disponerer nå «Fanafjell» lokalene i Fana Kulturhus. Vi treffes hver første og siste tirsdag i måneden, fra kl. 10:00 til kl. 15:00.
Avtal med en venninne eller 2 og sy sammen i hyggelig lag.
Kassene våre med stoffer står klare, og annet utstyr er også tilgjengelig.
Mer utfyllende informasjon finner du i Lappenytt nr. 211.

KUVØSETEPPER:
Mange etterlyser målene på kuvøsetepper.
Her er målene: 80/100 cm x 140/150 cm
Oversiden bør være nøytral, pga at dette er folks arbeidsplass der kuvøsene ligger,
og alt for mye mønster og skarpe farger kan virke forstyrrende.
Baksiden være mørk, og ikke fleece pga statisk elektrisitet!

Neste innlevering av tepper til Barneklinikken blir annonsert her.


Hilsen
Anne Kari Reutz

Anne Kari 984 51 552

Kontaktpersoner

Anne Kari Reutz
mobil: 984 51 552
akarikon@online.no

Anne Marie Bottolfsen
mobil 970 09 953
annetorh@gmail.com